top of page
Институт повышения квалификации и переподготовки специалистов по метрологии
Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів з метрології (ІПКМ) створено при Громадській організації «Академія метрології України»(АМУ) 20 травня 2013 р.
Ми проводимо:

Навчання з метою підвищення кваліфікації спеціалістів-метрологів у галузі теоретичної, законодавчої та 

практичної метрології для підприємств та організацій 

Перевірка компетентності 

калібрувальних, вимірювальних

та повірочних лабораторій

Розробка та проведення метрологічної експертизи технічної документації

Науково-методична
допомога

 Впровадження на підприємстві,

 в організації вимог

 ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019,

 ДСТУ ISO/IEC 17020:2014

 ДСТУ EN ISO 9001:2018 та

 ДСТУ ISO 10012:2005

Надання науково-методичної допомоги та консультацій з різних питань забезпечення єдності вимірювань, в т.ч. розробка та валідація методик вимірювань та випробувань, оцінка невизначеності вимірювань, оцінка похибки засобів вимірювальної техніки, оцінка міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки

bottom of page