top of page

      Розробка та проведення метрологічної експертизи
                              технічної документації

                                                                        (Ниже приведен этот текст на русском языке)


  За замовленнями підприємств ІПКМ:

  •   надає науково-методичну допомогу в розробці нормативних документів з метрології;

  • проводить метрологічну експертизу:

                            - методик вимірювань,
                            - методик випробувань,
                            - методик калібрування та
                            - методик повірки засобів вимірювальної техніки.
     За результатами проведення метрологічної експертизи технічної документації видається експертний висновок.

   Разработка и проведение метрологической экспертизы технической документации

 

   По заказам предприятий ИПКМ:

  • оказывает научно-методическую помощь по разработке нормативных документов по метрологии;

  • проводит метрологическую экспертизу:     

                          - методик измерений,

                          - методик испытаний,

                          - методик калибровки и

                          - методик поверки средств измерительной техники.

 

 По результатам проведения метрологической экспертизы технической документации выдается экспертное заключение.

bottom of page