top of page

       Перевіряти чи калібрувати випробувальне обладнання        

 

Текст статті перевірено на актуальність 06.01.2022 р.     

      Випробувальне обладнання – це засіб випробувань, що є технічним пристроєм для відтворення умов випробувань. Під час перевірки ВО визначаються точнісні характеристики ВО з метою оцінки їхньої відповідності вимогам нормативних документів на випробування конкретної продукції або застосування за призначенням з метою встановлення придатності цього обладнання до експлуатації. До ВО також можна віднести засоби контролю (шаблони, сита, прохідні та непрохідні калібри тощо).  Така перевірка ВО проводиться періодично з метою не допустити до експлуатації обладнання, яке має невідповідні технічні характеристики та можуть допустити недостовірний результат випробувань. Відповідно до міжнародної практики обладнання перед введенням до експлуатації повинно бути перевірено. В  ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» визначено, що «лабораторія повинна перевірити обладнання на відповідність визначеним вимогам, перш ніж вводити чи повертати його в експлуатацію».

       Щодо вирішення питання перевіряти або калібрувати ВО, то треба чітко розділяти ВО та вимірювальне обладнання. Згідно Міжнародного словника з метрології  (ІSО/ІЕС  Guide 99:2007) калібруванню підлягає вимірювальне обладнання, яке після калібрування застосовується саме для вимірювання (одержання кількісного значення величини). Тому якщо в якості випробувального обладнання використовується засіб вимірювальної техніки, то тоді проводиться його повірка або калібрування згідно із вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»                                                                                   .

    Слід відмітити, що процедура перевірки підтверджує відповідність ВО встановленим технічним вимогам. Точнісні характеристики випробувального обладнання визначають точність встановлення характеристики умови випробування – допуск на можливе значення підчас застосування (наприклад, допуск на встановлення температури в сушильній шафі під час проведення конкретного випробування продукції). Перевірка не перевищення цього допуску здійснюється за допомогою засобу вимірювальної техніки, яке має похибку вимірювання хоча б у 3 рази меншу, ніж потрібний допуск. І цей засіб вимірювальної техніки для відповідності вимогам  ДСТУ EN ІSО/ІЕС 17025:2019 повинен бути відкалібрований, а в інших випадках - повірений або пройти перевірку метрологічних характеристик .

     Ніяких законодавчих вимог до організації, яка проводить перевірку (атестацію) ВО немає, тому таку роботу може виконувати підприємство (організація), яке має кваліфікованих  фахівців, методики  та необхідні засоби вимірювальної техніки для цього.

bottom of page