Перевіряти чи калібрувати випробувальне обладнання        

 

Текст статті перевірено на актуальність 06.01.2022 р.     

      Випробувальне обладнання – це засіб випробувань, що є технічним пристроєм для відтворення умов випробувань. Під час перевірки ВО визначаються точнісні характеристики ВО з метою оцінки їхньої відповідності вимогам нормативних документів на випробування конкретної продукції або застосування за призначенням з метою встановлення придатності цього обладнання до експлуатації. До ВО також можна віднести засоби контролю (шаблони, сита, прохідні та непрохідні калібри тощо).  Така перевірка ВО проводиться періодично з метою не допустити до експлуатації обладнання, яке має невідповідні технічні характеристики та можуть допустити недостовірний результат випробувань. Відповідно до міжнародної практики обладнання перед введенням до експлуатації повинно бути перевірено. В  ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» визначено, що «лабораторія повинна перевірити обладнання на відповідність визначеним вимогам, перш ніж вводити чи повертати його в експлуатацію».

       Щодо вирішення питання перевіряти або калібрувати ВО, то треба чітко розділяти ВО та вимірювальне обладнання. Згідно Міжнародного словника з метрології  (ІSО/ІЕС  Guide 99:2007) калібруванню підлягає вимірювальне обладнання, яке після калібрування застосовується саме для вимірювання (одержання кількісного значення величини). Тому якщо в якості випробувального обладнання використовується засіб вимірювальної техніки, то тоді проводиться його повірка або калібрування згідно із вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»                                                                                   .

    Слід відмітити, що процедура перевірки підтверджує відповідність ВО встановленим технічним вимогам. Точнісні характеристики випробувального обладнання визначають точність встановлення характеристики умови випробування – допуск на можливе значення підчас застосування (наприклад, допуск на встановлення температури в сушильній шафі під час проведення конкретного випробування продукції). Перевірка не перевищення цього допуску здійснюється за допомогою засобу вимірювальної техніки, яке має похибку вимірювання хоча б у 3 рази меншу, ніж потрібний допуск. І цей засіб вимірювальної техніки для відповідності вимогам  ДСТУ EN ІSО/ІЕС 17025:2019 повинен бути відкалібрований, а в інших випадках - повірений або пройти перевірку метрологічних характеристик .

     Ніяких законодавчих вимог до організації, яка проводить перевірку (атестацію) ВО немає, тому таку роботу може виконувати підприємство (організація), яке має кваліфікованих  фахівців, методики  та необхідні засоби вимірювальної техніки для цього.