top of page

Відмінності  EN ISO/IEC 17025:2019 від ISO/IEC 17025:2017  

Автор статті: Малецька Ольга Євгенівна  

Текст статті перевірено на актуальність 06.01.2022 р.

    Перед тим, як аналізувати відмінності між ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, треба згадати основи міжнародної та національної стандартизації.

          ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) є всесвітньою федерацією національних органів зі стандартизації (органів — членів ISO). Роботу з підготовки міжнародних стандартів, як правило, здійснюють технічні комітети (ТК) ISO. Кожний член ISO, зацікавлений у предметі роботи ТК, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні організації, як державні, так і недержавні, також беруть участь у роботі ISO. У сфері оцінки відповідності ISO та Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) розробляють спільні документи ISO/IEC під керівництвом Комітету з оцінки відповідності ISO (ISO/CASCO).

    Тобто ISO/IEC 17025:2017 розроблений як спільний документ двома найбільш вагомими  міжнародними організаціями зі стандартизації.

        EN (European Norm) - це стандарт, прийнятий Європейським комітетом зі стандартизації. Тобто EN ISO/IEC 17025 прийнятий Європейським комітетом зі стандартизації у 2017 р. як ідентичний ISO/IEC 17025 англійською мовою.

       Згідно з ДСТУ 1.7:2015 «Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів» гармонізація національних стандартів може проводитися такими методами, як підтвердження та перевидання. Підтвердження є самим простим методом, він не потребує перекладу та передруку, тому застосовується як національний стандарт мовою оригіналу.

   При перевиданні необхідно зробити переклад на українську мову та його друкувати. Це передбачає якийсь час, тому впровадження може бути пізніше, ніж при підтвердженні.

Ступінь відповідності для ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) є ідентичною. Це передбачає ідентичність за технічним змістом, структурою та викладом.  

        У разі якщо ступінь відповідності європейського стандарту EN ISO/IEC 17025:2017 міжнародному стандарту ISO/IEC 17025:2017 є ідентичною, то EN ISO/IEC 17025:2017 це той же самий стандарт ISO/IEC 17025:2017, з деякими незначними редакторськими правками, типа зміни «цей міжнародний стандарт» на «цей стандарт» або «цей європейський стандарт».

   Тоді ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 є національним стандартом, гармонізованим методом підтвердження з міжнародним, на англійській мові. НААУ зробило переклад цього стандарту для зручності користування ним. А ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 є національним стандартом, гармонізованим методом перекладу з європейським, на українській мові. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 введений в дію з 01.01.2021 р. Тому лабораторіям треба орієнтуватися при розробці документів системи менеджменту на цей стандарт. При цьому впроваджені системи управління слід актуалізувати саме з цим стандартом. Обов’язково слід провести технічне навчання в лабораторії або на зовнішніх семінарах, курсах щодо переходу на вимоги ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

         Враховуючи, що європейський стандарт EN ISO/IEC 17025:2017 є ідентичним міжнародному, то різниця між текстами цих стандартів може бути повязана тільки з перекладом текста стандарту з англійської на українську мову.

      Розглянемо відмінності між текстами на українській мові за перекладом, зробленим НААУ (ISO/IEC 17025:2017) та ННЦ «Інститут метрології» (EN ISO/IEC 17025:2017).

По-перше, це переклад терміну «management system”: система управління  або система менеджменту. В ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 застосований термін «система менеджменту», що згідно з прийнятим в Україні перекладом назв ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)» та ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) є неправильним. Слід було застосовувати термін «система управління» з урахуванням посилання iso/iec 17025 на ISO 9001: «Лабораторії, які відповідають цьому документу, також працюватимуть відповідно до принципів
ISO 9001». 

       За змістом ці два переклади практично ідентичні, але треба визначити, які є розбіжності. Для зручності порівняння наведені в таблиці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Таким чином, можна зробити висновок, що ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, який впроваджений в дію з 01.01.2021 р,  не вносить суттєвих змін в систему управління лабораторій, розроблених за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Тому для переходу до виконання вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 формально необхідно:

     - замінити посилання на ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 на посилання на ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019:

     - термін «система управління» замінити на «система менеджменту»;

     - розробити процедуру щодо розгляду скарг.

    Однак, необхідність внесення змін, пов’язаних з введенням в дію ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, повинне визначити НААУ.

    На питання: «А навіщо розробляли ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019?» відповідь проста – для впровадження в Україні саме європейського стандарту EN ISO/IEC 17025:2017, як передбачається підписаною Асоціацією з ЄС.

Таблица2.jpg
bottom of page